Yinyoga och mindfulness

Genom att kombinera yinyoga och mindfulness får vi det bästa av två världar. Övningarna kräver ingen förkunskap, alla kan vara med. I yinyoga och mindfulness är det inte bara kroppen som stretchas, vi mjukar även upp vårt medvetande i fullständig närvaro.

Yinyoga

Yin yoga är verkligen som att landa in i sig själv, att komma hem. Att lyssna på sin kropps signaler och acceptera dem. Samtidigt som det är en utmaning att släppa taget om viljan att prestera. Att vara kvar i sin kropp, vaket, i positionen.

Yinyogan är en stillsam form av yoga. Långsamt och med stor närvaro är den ett möte mellan kropp och meditation. Vi använder oss av positioner som vi håller passivt (i avslappning) under en tid. Detta gör att vår uppmärksamhet vänds inåt och vi övar oss på att tillåta det vi känner att vi känner här och nu.

Grodan
fokuseranu

Mindfulness

Med mindfulness lär man sig att relatera direkt till det som händer i ens liv. Man lär sig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress och utmaningar och krav i vardagslivet.

Mindfulness handlar om att bli mer medveten, medveten om var vi har vår uppmärksamhet och hur vi ökar vår förståelse för hur vi påverkas.

Och, hur att hantera stress och oro med större trygghet. Det handlar om närvaro i nuet. Att ha ett accepterande förhållningssätt till andra, sig själv och till livet.

Jon Kabat-Zinn

I slutet av 1970-talet skapade läkaren och forskaren Jon Kabat-Zinn ett behandlingsprogram mot stress som byggde på hans erfarenheter av buddhistisk meditation. Mindfulness, mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är en evidensbaserad metod för att återhämta och hantera stress, smärta och ångest.

Några vackra ord som Jon Kabat-Zinn skrivit, han definierar mindfulness som något som kan ses som:

En i varje ögonblick öppenhjärtlig, ickedömande medvetenhet, optimalt kultiverad genom meditation snarare än tänkande.

Granström Kommunikation, juni, 3
20190621_083315

NÄRVARO

Hur känner man igen en människa som verkligen är närvarande?

Man känner igen en människa på att det känns bra att vara nära hen. Det är som att få träda in i personens själsliga rum, där stillheten bor. Här finns tilliten att lösningarna kommer när de kommer. Närvaro är att lyssna på djupet, andas.

Man bemöts sådan man är och i den situation man är i - Icke dömande.

Impulskontroll

För mig har ökad impulskontroll gjort att jag kan välja vilka impulser jag ignorerar och vilka jag agerar på. Det sparar mig både energi och skapar fokus.

Genom att observera sina tankar och känslor på ett mer objektivt sett utan att värdera vad som är positivt eller negativt. Att uppmärksamma och identifiera impulserna gör att man får en distans till dom. I den distansen är det mycket lättare att agera som man vill. En impuls främjar inte vårt välmående utan snarare fokuserar på ”överlevnad”.

Det fanns en tid för länge sedan när det var bra för vår överlevnad på riktigt, men det är sällan något som främjar oss i dag utan snarare får oss att må dåligt utan att vi kanske inte vet varför. Vi kan istället le åt våra trubbiga impulser och välja att avstå från att agera på dem. Så kan du ge 100% på de impulser som verkligen betyder något och som skapar ett värde för dig.

Sfinxen 1