DSC07628

Mindfulness

Syftet med att träna mindfulness är att bli mer medveten, medveten om var du har din uppmärksamhet och hur du ökar din förståelse för hur du påverkas av dina tankar, minnen, känslor och ditt beteende. Att förstå sig själv bättre och hantera stress och oro med större trygghet. Mindfulnessträning används i förebyggande och rehabiliterande syfte. Forskningen visar på att det finns ett tydligt sammanhang mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla.

Med Mindfulness lär man sig att relatera direkt till det som händer i ens liv. Man lär sig att medvetet och systematiskt arbeta med att möta stress och utmaningar och krav i vardagslivet.

Övningarna kräver ingen förkunskap, alla kan vara med. Det är alltid utifrån ens egna förutsättningar. Programmet är upplevelsebaserat och innehåller kroppscanning, mindfulness meditation och mindfulness yoga, diskussion och reflektion i gruppen. Det är genom övningarna vi tränar vår uppmärksamhet och det sker i stillhet och de övningar vi gör är sittande, liggande eller i rörelse. Kurslängden är 8 veckor, det har man kommit fram till i forskningen behövs för att integrering ska bli mer beständig.

Positiva effekter av mindfulness

 • Minskad oro, ångest och depressioner
 • Lägre blodtryck
 • Bättre sömn
 • Mer energi
 • Ökad förmåga att hantera förändring och osäkerhet bättre
 • Ökad förmåga att göra medvetna val
 • Ökad kreativitet
 • Ökad empati och medkänsla
 • Ökad koncentrationsförmåga och fokus
 • Bättre minne
 • Bättre immunförsvar och därmed färre sjukdagar
 • Påverkar hjärnans nervbanor positivt och förhindrar åldrande i dessa områden
 • Ökat välmående och bestående livsglädje
yinyogaroslagen-holdthesun