Morgan Freeman

2 PERSPEKTIV PÅ KÄNSLOR

Vill du lära dig mer om dina känslor? Vill du leva mer fullt ut med dina känslor?

Emotionell Intelligens handlar om känslor och känslor påverkar oss på så många olika sätt. När vi förstår att vi kan dra nytta av våra känslor istället för att låta de styra oss okontrollerat kan vi få ut så mycket mer i livet.
EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor. På ett sätt är EQ motgiftet till egoism. Suss är Certifierad i EQ-i och du kommer få ”prova på” en övning i emotionell Intelligens.
Kan man kontrollera känslor? Kan man läka negativa känslor? Det kan man!
Vi går igenom några strategier hur du kan få kontroll över dina känslor. Eva har aktivt förberett sig i 28 år med att ”nå ut" med sin kunskap om känslor, tankar, andlighet. Hon har experimenterat, följt sitt hjärta, lyssnat inåt och accepterat alla sina känslor. Vi vill dela med oss! Från vetenskap till andlighet.

Den 22 oktober kl 18.30 - 20 .00.
Anmäl dig genom att maila suss@yinyogaroslagen.se för att invänta ett ok och efter det swischar du 200 kr till 0706609761, så är din plats säkrad. OBS! Endast 20 platser. Läs mer på yinyogaroslagen.se
På Harmoni Center, Fornminnesvägen 7, Vallentuna

Välkommen den 22 oktober! Eva & Suss