Oro smittar

Oro smittar som virus – Vattna det du vill ska växa!

Låter du de negativa tankarna styra dig just nu? ”Bully a plant” Vad händer om man mobbar en planta? Det var någonting som IKEA bestämde sig för att visa för skolelever, i ett försök att sprida medvetenhet kring problemen med mobbning. Ikea lät skolbarn mobba en växt under 30 dagar. Samtidigt fick en likadan växt…

Självkänsla

SJÄLVKÄNSLA

Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla rymmer nivåer av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva. Självförtroende beskriver vår tro till vår förmåga att prestera. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrott och fixa med praktiska saker medan vi har…

Livsglädje

Hur ökar man sin Livsglädje, egentligen? För att känna äkta Livsglädje behöver man ha en kombination av våra 4 ”livsglädjemuskler”. Självkänsla Att respektera sig själv och samtidigt förstå och acceptera både sina styrkor och svagheter. Självkänsla är ofta associerat med känslor av inre styrka och självförtroende Optimism Förmågan att ha en positiv attityd och syn på livet.…

森林浴 – SKOGSBAD

森林浴 Shinrin-Yoku-Skogsbad är en mycket långsam vandring i skogen, med guidning som öppnar upp för att uppleva naturen på flera sätt. När vi ”skogsbadar” är vi medvetet närvarande med våra sinnen i en djupare kontakt med skogen. Skogsbad har blivit en del i den japanska hälsovården Studier på olika håll i världen, har kunnat påvisa signifikanta nivåer av minskad…

SÄTT PÅ DIG SYRGASMASKEN!

Sätt på dig din egen ”Syrgasmask”, innan du hjälper andra!  Det är en bra liknelse, tycker jag. Det är först när jag själv mår bra som jag också kan hjälpa andra och prestera. Ett förhållningssätt att komma tillbaka till för att ha koll på sin balans, balans över tid. Att återhämtning alltid finns med på…

Självmedkänsla

COMPASSION OCH SELFCOMPASSION Medkänsla till andra och sig själv handlar om att se det mänskliga i andra och sig själv. Vad vi tänker, känner och hur vi agerar påverkar både oss själva och andra. Det är mänskligt att längta efter samhörighet med andra. Att ha en ”flock” att tillhöra. Att man duger som man är. En…

VAD UTMANAR DIN BALANS?

HUR FÅR JAG BALANS? Tankespiralen Var medveten om dina tankar så att dina tankar stöttar dig positivt, inte tankar som ”knuffar” omkull dig. Tankar går i spiraler, vi kan välja åt vilket håll ”tankespiralen” går. Den negativa tankespiralen tar energi och den positiva tankespiralen ger dig energi. Kan låta enkelt, men någonstans där tar tankarna en…