森林浴 Shinrin-Yoku-Skogsbad är en mycket långsam vandring i skogen, med guidning som öppnar upp för att uppleva naturen på flera sätt. När vi ”skogsbadar” är vi medvetet närvarande med våra sinnen i en djupare kontakt med skogen.

Skogsbad har blivit en del i den japanska hälsovården

Studier på olika håll i världen, har kunnat påvisa signifikanta nivåer av minskad stress, ett stärkt immunförsvar, sänkt blodtryck, en förbättrad kognitiv funktion, minskade nivåer av ångest och depression, ökad kreativitet. Detta bidrar till ett ökat välbefinnande, såväl psykologiskt som fysiologiskt. I Japan har man t.o.m. inrättat "Hälsoskogar" runt om i landet.

Magisk långhelg i Roslagen

SKOGSBAD, en del av "Magisk långhelg i Roslagen" 💚 

Följ med på en annorlunda vandring & yoga retreat den 28 – 31 maj 2020 i Roslagen! 

NYFIKEN? Hör av dig så får du mer information om vad som kommer hända under de magiska dagarna i Roslagen!